DRS_front_cover_200.jpg

RICS introduceert mediation voor de vastgoedsector en de bouw.

RICS Mediation is een doeltreffend instrument voor het aanpakken van een breed scala van onderwerpen gerelateerd aan grond, onroerend goed en de bouw. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale deskundige de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen acceptabele afwikkeling van het geschil te komen.

Een RICS mediator helpt bij het verduidelijken van kwesties en prioriteiten, individuele behoeften, reality checking en het zoeken naar oplossingen. RICS Mediators zijn facilitators die processen begeleiden en beheersen als een vorm van gecontroleerde onderhandelingen, waarbij een verdere escalatie van het conflict kan worden voorkomen.

RICS Mediation is als alternatieve vorm van geschilbeslechting  vaak sneller en goedkoper dan het voorleggen van een geschil aan een rechter. RICS biedt wereldwijd mediation services aan. Jaarlijks neemt RICS 10.000 aanvragen voor geschilbeslechting in behandeling. Dat kan zijn in de rol van mediator, maar ook als getuige deskundige of arbiter.