Uppföljning av Värderingsseminariet

Mikael Wadsten

Regional Manager - Nordic and Baltic (RICS)

RICS Sveriges värderingsgrupp arrangerade ett frukostseminarium den 5 september som främst behandlade Beställarhandledningen och International Property Measurement Standard (IPMS).

Beställarhandledningen:

Enligt MSCI:s revisorshandledning ska värdarna följa Beställarhandledningen. Uppdateringen av denna har tidigare sköts av MSCI själva men hanteras numera av RICS. Beställarhandledningen finns än så länge tillgänglig på engelska. Den första upplagan finner ni via länken nedan med titeln ”Application of the RICS Valuation - Professional Standards in Sweden”.

 RICS uppmanar alla beställare och utförare av bokslutsvärderingar att använda sig av handledningen då den harminiserar med den internationella värderingsstandaren IVS och RICS valuation standards (Red Book). 

 Länk till Beställarhandledningen: http://www.rics.org/se/knowledge/professional-guidance/guidance-notes/application-of-the-rics-valuation---professional-standards-in-sweden-1st-edition-english-language/

International Property Measurement Standard (IPMS):

För att möjliggöra jämförelser på en internationell nivå där en byggnadsarea är en nödvändig del av jämförelsen har RICS tillsammans med ett 80-tal andra internationella organisationer tagit fram International Property Measurement Standard (IPMS), vilket är en öppen standard för alla att använda. För kontor finns det IPMS 1, IPMS 2 och IPMS 3. Svensk Standards Bruttoarea (BTA) är ungefär 90-100% av IPMS 1 och Svensk Standards Lokalarea (LOA) ungefär 90-100% av IPMS 3. Det finns även IPMS för bostäder. En IPMS standard för industri och handel är under utveckling.

Länk till International Property Measurement Standard (IPMS): www.ipmsc.org/

 


Read the next page in this section