Skip to content
Buscar

Press release

20 FEB. 2018

Globalni inwestorzy celują w miasta europejskie

Nieruchomości komercyjne w świecie w czwartym kwartale 2017 r. – najnowsze badanie RICS.

Mimo perspektywy zmian w polityce pieniężnej UE w 2018 roku Berlin, Amsterdam, Frankfurt i Madryt nadal pozostają najbardziej atrakcyjnymi miastami dla inwestorów i najemców nieruchomości na świecie, wynika z najnowszej ankiety RICS badającej nastroje na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych.

Jednocześnie wskaźniki średnioterminowe wskazują na pewną rotację zainteresowania inwestorów w kierunku mniejszych rynków Europy Środkowo-Wschodniej na czele z miastami takimi jak Sofia, Budapeszt i Praga, które również reprezentują stabilne wyniki.

Badanie RICS sugeruje, że na większości rynków nieruchomości komercyjnych w czwartym kwartale 2017 roku nastroje pozostały ogólnie pozytywne. Indeks nastrojów najemców (OSI) w 28 z 34 zgłoszonych krajów objętych badaniem jest dodatni, podczas gdy porównywalna wartość wskaźnika nastrojów wśród inwestorów (ISI) wynosi 27.  

Strefa euro cieszy się jednym z najlepszych okresów od czasu kryzysu finansowego. Po raz kolejny rynki europejskie odnotowały najlepsze wyniki zarówno w zakresie wskaźników nastrojów inwestorów, jak i najemców w ostatnim kwartale 2017 roku, z bardzo dobrymi perspektywami na 2018. 

Jednocześnie uczestnicy badania z miast europejskich konsekwentnie podkreślają brak podaży dobrej jakości nieruchomości z określonym wskaźnikiem pustostanów w sektorze biurowym, który obecnie znajduje się na najniższym poziomie od 2008 r. Ma to wyraźny wpływ na kształtowanie obecnego środowiska cenowego na droższych rynkach; może to również częściowo tłumaczyć względnie optymistyczną ocenę perspektyw dla rynku w obliczu prawdopodobnej zmiany kierunku polityki pieniężnej EBC wraz z upływem roku.

Wpływ Brexitu na rynek nieruchomości komercyjnych w Europie

Mimo doniesień sugerujących, że decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE może spowodować utratę mniejszej liczby miejsc pracy na brytyjskim rynku w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami, uczestnicy ankiety RICS pracujący w wybranych miastach europejskich sugerują, że wciąż otrzymują zapytania od brytyjskich przedsiębiorstw dotyczące dostępności powierzchni do wynajęcia. Tak dzieje się w szczególności w Amsterdamie, ale także w Warszawie, Dublinie, Paryżu i Frankfurcie. Tymczasem około jedna czwarta respondentów z centralnego Londynu nadal informuje, że skontaktowały się z nimi firmy, które chcą przenieść przynajmniej część swojej działalności za granicę.

Rynek londyński pozostaje atrakcyjny dla inwestorów, mimo że nadal jest postrzegany jako drogi w przypadku większości wskaźników wyceny.

Informacje o ankiecie RICS:

RICS’ Global Commercial Property Monitor jest kwartalnym przewodnikiem po trendach na rynkach nieruchomości komercyjnych w świecie. Raport dostępny jest na stronie internetowej RICS www.rics.org/economics wraz z innymi opracowaniami dotyczącymi rynku komercyjnego, mieszkaniowego, budownictwa i gruntów. 

Metodologia 

Kwestionariusze ankiety zostały rozesłane do uczestników w dniu 13 grudnia 2017 r. z terminem nadsyłania odpowiedzi do 12 stycznia 2018 r. Respondenci zostali poproszeni o porównanie warunków panujących na rynku w ciągu ostatnich trzech miesięcy z poprzednimi trzema miesiącami, a także wyrażenie opinii na temat perspektyw dla rynku. Otrzymano w sumie 1570 odpowiedzi z firm, z czego 434 pochodziło z Wielkiej Brytanii. Odpowiedzi zostały pogrupowane w trzy podsektory nieruchomości (biurowe, handlowe i magazynowe) na szczeblu krajowym, tworząc odczyt bilansu netto dla rynku jako całości. 

Bilans netto = Odsetek respondentów zgłaszających wzrost określonej zmiennej (np. popytu ze strony najemców) minus osoby zgłaszające jej spadek (jeśli 30% zgłosiło wzrost i 5% zgłosiło spadek, bilans netto wyniesie 25%). Dane bilansu netto mogą wahać się od -100 do +100. 

Pozytywne odczyty netto wskazują na całkowity wzrost, podczas gdy ujemne odczyty wskazują na całkowity spadek. Wskaźnik nastrojów najemców RICS (OSI) skonstruowany jest w oparciu o średnią arytmetyczną nieważoną odczytów dla trzech serii wskaźników odnoszących się do rynku najemców i mierzonych w bilansie netto; popyt ze strony najemców, poziom zachęt ze strony właścicieli budynków i oczekiwania odnośnie do czynszów. Wskaźnik nastrojów inwestorów RICS (ISI) skonstruowany jest w oparciu o średnią arytmetyczną nieważoną odczytów dla trzech serii dotyczących rynku inwestycyjnego mierzoną w ujęciu netto; zapytania inwestycyjne, oczekiwania dotyczące wartości kapitału i podaż nieruchomości na sprzedaż.  

Dane kontaktowe 

Zapytania dotyczące raportu, w tym udziału w ankiecie, należy kierować na adres: economics@rics.org
Dodatkowych informacji udziela: Laura Lindberg, RICS Head of Media & Communications, Europe t +32 2 739 42 27 e llindberg@rics.org  w rics.org/europe