Skip to content
Search

Press release

3 JUL 2017

RICS podkreśla wartość uczciwych praktyk na rynku nieruchomości

Jaka jest wartość standardów etycznych dla rynku i jakie wyzwania stoją przed profesjonalistami w związku z ich przestrzeganiem w codziennej praktyce? Na te pytania starali się odpowiedzieć liderzy rynku nieruchomości komercyjnych podczas dorocznego spotkania członków RICS Polska.

22 czerwca członkowie RICS w Polsce zebrali się, aby podsumować osiągnięcia roku i powitać nowych członków organizacji. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 profesjonalistów, w tym partnerzy RICS Polska.

Kluczowym elementem wydarzenia było seminarium na temat zaufania płynącego ze standardów zawodowych RICS oraz debata nad zastosowaniem tych standardów w transakcjach kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości komercyjnych na polskim rynku.

Zróżnicowana wartość etyki

W prezentowanych przez uczestników debaty, przedstawicieli kluczowych agencji i firm doradczych w Polsce, poglądach etyka stanowi oczywistą wartość, której nie da się jednak określić ilościowo. Korzyści dla firm pojawiają się dopiero w dłuższej perspektywie.

Klienci często prowadzą interesy z jedną i tą samą grupą przedsiębiorstw. Zachowanie etyczne zachęca do budowania długotrwałych relacji, a potknięcia na gruncie etyki mogą szybko doprowadzić do ich zakończenia. Dla klientów, etyczne praktyki biznesowe oznaczają rozwiązanie problemów. Z etyki na wiele sposobów korzysta szeroko pojęty interes społeczny. Rynek, który jest transparentny i cieszy się zaufaniem konsumentów i inwestorów, doświadcza pobudzenia handlu, inwestycji i wzrostu.

Etyka: podejście systemowe

Jednym z wyzwań stojących przed organizacjami jest upowszechnienie etycznego zachowania. Aby osiągnąć sukces, organizacje muszą zastosować podejście systemowe, na które składa się kilka kluczowych elementów.

Przede wszystkim liderzy organizacji muszą sami nadawać ton etycznemu postępowaniu w zarządzanej przez siebie organizacji. Powinni zapewnić odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania na wszystkich szczeblach, w tym również zarządu firmy. Niezbędne są także środki służące zapewnieniu zgodności z etyką kluczowych obszarów funkcjonowania organizacji i sprawozdawczości oraz polityka zapobiegania odwetowi, aby chronić ujawniających prawdę. Nie mniej ważne są systematyczne szkolenia, które umocnią wśród pracowników przekonanie o znaczeniu etyki dla osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Zawodowe standardy RICS

Przepisy i regulacje dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz postępowania agentów nieruchomości mogą różnić się w zależności od rynku. Wraz z postępującą globalizacją i rozwojem firm prowadzących transgraniczne transakcje, RICS dostrzegł potrzebę opracowania wspólnego zbioru globalnych standardów, które będą miały zastosowanie do tego właśnie obszaru rynku.

Etyka, ochrona interesu publicznego i wiedza ekspercka - to wartości, które legły u podstaw  dokumentu Real Estate Agency & Brokerage Standards (REABS), międzynarodowego kodeksu etycznego RICS opisującego standardy w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które powinny obowiązywać pośredników i zarządzających nieruchomościami należących do RICS na całym świecie.

Standardy REAB zostały już zatwierdzone przez wiodące europejskie firmy. Ich pełna, aktualizowana co miesiąc lista, dostępna jest na stronie.

W dyskusji zainicjowanej przez RICS udział wzięli:

  • Kinga Barchoń MRICS, Partner, PwC
  • Monika Dębska-Pastakia FRICS, Dyrektor Zarządzający, Knight Frank
  • Patrick Delcol, COO, BNP Paribas CEE
  • Paweł Nowakowski MRICS, Senior Manager, EY
  • Soren Rodian Olsen MRICS, Partner, Cushman & Wakefield
  • Jonathan Steer FRICS, ‎Dyrektor Wykonawczy, CBRE
  • Małgorzata Żółtowska MRICS, JLL
  • Agnieszka Jachowicz MRICS, Członek Zarządu RICS Polska

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg
RICS Head of Media & Communications, Europe
t +32 2 739 42 27; e llindberg@rics.org