Skip to content
Zoek

News & opinion

28 MRT 2018

Verslag CPD Duurzaam investeren in bestaand vastgoed

RICS vakgroep Wonen verdiept zich in duurzaamheid

Afgelopen donderdag 22 maart organiseerde de vakgroep Wonen van RICS Nederland een CPD bij a.s.r. real estate in Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst was: “Duurzaam investeren in bestaand vastgoed”. Met een opkomst van 61 leden en een gevarieerd programma, was de bijeenkomst zeer geslaagd.

Property tour

De CPD bestond uit een Property Tour en een inhoudelijk gedeelte. De Property Tour speelde zich af aan de Lamerislaan in Utrecht. Hier renoveert a.s.r. real estate drie appartementengebouwen (216 woningen) naar label A. De verantwoordelijke projectmanagers van BAM Wonen gaven een rondleiding door het complex en lichtten de renovatie toe aan 25 leden. De activiteiten behelzen onder meer het aanbrengen van HR++ beglazing, gevel- en dakisolatie en het aanpassen van de installaties en verlichting. Op de daken komen zonnepanelen en de entrees worden gemoderniseerd.

Duurzaam beleggen vergt intrinsieke motivatie

Na het bezoek aan de Lamerislaan voegde deze groep zich samen met de andere leden op het hoofdkantoor van a.s.r. Daar ging het programma verder met een inleiding van Robbert van Dijk MRICS, managing director residential bij a.s.r., over het MVO beleid van a.s.r. real estate en de vertaling naar de duurzaamheidsdoelstellingen voor de woningportefeuille. Deze zijn gerelateerd aan het klimaatverdrag van Parijs en worden in de portefeuille vertaald naar doelen op het gebied van Property, Partners, Planet en People. Robbert vestigde tevens zijn aandacht op het belang van benchmarking van duurzaamheid en gaf aan dat er binnenkort een nieuwe benchmark zal worden gelanceerd op de Nederlandse markt.

Vervolgens gaven Tamara Snel en Erwin Kaper, projectmanagers bij BAM Wonen, een interessante inkijk in de wijze waarop zij het bewonerstraject doorlopen via doorgerekende renovatie concepten en hun ‘woonreis’. In de afgelopen jaren verduurzaamde het BAM team voor hun opdrachtgevers ruim 5.400 woningen in Nederland en realiseerde de afgelopen twee jaar een 100% score in bewonerstrajecten. Zoals bekend is er voor het doorvoeren van renovatieplannen tegen huurverhoging 70% bewonersinstemming nodig.

Businesscase

Na de pauze werd de focus verlegd naar de onderliggende waarderingsparameters en financiële uitgangspunten bij duurzaam investeren. Chris van Harten MRICS, senior asset managerbij a.s.r. real estate, gaf een transparante inkijk in de cijfers van een businesscase in Hilversum. Hier werden afgelopen jaar 250 appartementen (5 woontorens) verduurzaamd. De inschattingen voor het investeringsvoorstel (o.a. kosten, huurverhoging, exit yield) werden toegelicht om aan te geven waar de financiële ruimte voor een dergelijke investering kon worden gevonden. Interessant was ook de aandacht voor het inzetten van subsidies, (tijdelijke) renovatiepunten en de energieprestatievergoeding. De waardering van een complex voor en na een dergelijke ingreep is cruciaal en dat gaf een mooie overgang naar de laatste presentatie.

BAR en energie-index

In die laatste presentatie nam Paul Nelisse FRICS zijn gehoor mee in een studie die hij heeft verricht naar de invloed van duurzaamheid(labels) op de BAR van woningcomplexen. Zijn veronderstelling dat duurzaamheid waarde oplevert wordt door iedereen wel gedeeld, maar een taxateur dient dit ook te kunnen onderbouwen. Uit het met 53 referentietransacties gevulde regressiemodel bleek een duidelijke relatie tussen Energie-Index en de variatie in BAR. Hiermee kan worden beoordeeld wat het te verwachten effect is op de BAR van een investering in bijvoorbeeld Nul-op-de-meter woningen. Verder onderzoek is evenwel nodig om invloeden van veroudering en de huidige sterke markt (ook niet-duurzame complexen verkopen goed) te abstraheren. Zijn oproep om meer data vanuit de markt beschikbaar te krijgen was dan ook logisch.
 
Als afsluiting boog de zaal zich samen met de sprekers over enkele stellingen, waarna de middag werd afgesloten met een borrel en, voor de geïnteresseerden, een rondleiding door het gerenoveerde kantoorpand van a.s.r.

Namens de vakgroep Wonen danken wij de aanwezigen voor hun komst en de sprekers voor hun inbreng en enthousiasme. In het najaar zal de vakgroep Wonen wederom een interessant seminar organiseren over een actueel en urgent onderwerp: mobiliteit in steden.