Skip to content
Zoek

News & opinion

15 MEI 2018

Verslag CPD Kapitaalstromen & vastgoedfinanciering

Dinsdagmorgen 8 mei jongstleden stond een RICS ontbijt-CPD op het programma, opgezet door de Vakgroep Research & Innovatie, met als thema “internationale kapitaalstromen en vastgoedfinanciering”. De 45 inschrijvers werd, na de door JLL ter beschikking gestelde koffie en ontbijt, een vol en interessant programma aangeboden.

De inhoudelijke aftrap werd gedaan door Robert Stassen, Head of Capital Markets Research EMEA, JLL. Hij schetste, behalve de grote lijnen van de wereldwijde kapitaalstromen, ook zijn verwachtingen ten aanzien van de komende periode, waarin de vastgoedcycli van werelddelen uit de pas gaan lopen en de totale taart van het kapitaal ter beschikking van vastgoed verder zal groeien. Dat laatste met name door de verwachte toename van Aziatisch kapitaal. De tip voor Nederland om dat Aziatisch kapitaal aan te trekken zag hij vooral in het vermarkten van de Randstad als één geheel.

Maarten Jennen, Senior Director Private Real Estate bij PGGM pakte het stokje over en zoomde in het eerste deel van zijn presentatie in op de belangrijkste megatrends, daarbij refererend aan een quote van Bill Gates, die waarschuwde dat we snel onderschatten hoeveel er in een tijdsbestek van 10 jaar kan veranderen. In het tweede deel van zijn verhaal behandelde Maarten de diverse kansen en bedreigingen van de globalisering, steeds vanuit het perspectief van de belegger. Eén van de belangrijkste vraagstukken die hij neerlegde was de vraag of, bij toekomstige recessies, internationale beleggers zich, net als in het verleden, toch weer zullen terugtrekken naar hun home-markets.

De laatste spreker was Tjarko Edzes, Director Asia-Pacific Investment bij Bouwinvest, die vanuit de praktijk inzoomde op het beleggen in Azië en op de manier waarop de Aziatisch belegger naar Nederland kijkt. Hij schetste op beeldende wijze de volwassenwording van de Aziatische markt en de enorme omvang van die markt, maar ging ook in op de verschillen in renteniveaus van financiering en de specifieke wensen en eisen van Chinese en Japanse beleggers.

In het afsluitende blok leidde Pieter Hendrikse, CEO van JLL Nederland, het paneldebat. Naast zijn eigen vraagstukken kwamen er ook veel vragen uit het publiek en werden onder meer thema’s als duurzaamheid, inflatie, de ‘yield gap’, onzekerheid, rendementen en andere lange termijn-vooruitzichten behandeld.
Al met al een interessante sessie, niet alleen door de diversiteit van de presentaties, maar ook door de grote interactie met het publiek.

Ook via deze weg willen wij nogmaals onze dank uitspreken aan de drie sprekers, de panelleider en aan JLL voor de huisvesting.

Michiel Boonen en Jeroen Jansen, Vakgroep Research en Innovatie