Skip to content
Zoek

All news

14 JUN 2018

Verslag CPD Vakgroep Grondzaken 12 juni 2018

Een interactief CPD over de verwachtingen ten aanzien van het aanzicht en inrichting van het Nederlandse landschap in 2035

Tijdens het CPD van de RICS Vakgroep Grondzaken op dinsdag 12 juni jongstleden in Fort Everdingen , waren emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw en prof. dr. ir. Rudy Rabbinge in gesprek met elkaar en de zaal over hun verwachtingen ten aanzien van het aanzicht en de inrichting van het Nederlandse landschap in 2035.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer:

  • (de plek van) nieuwbouwwoningen en binnenstedelijke mogelijkheden hiertoe,
  • de bijdrage van verstedelijking aan een aantrekkelijk landschap,
  • de toenemende professionaliteit in de akkerbouw en ruimte voor natuur en recreatie.

Na een levendige discussie werd de lezing gesloten en was er ruimte voor napraten met een hapje en een drankje in het proeflokaal van de Bierbrouwerij.