Skip to content
Zoek

Press release

8 FEB 2018

Integriteitscongres nieuwe stijl een succes

Top vastgoedsector in gesprek over integriteit

Voorburg, 7 februari 2018 - Het jaarlijkse Integriteitscongres van de vastgoedsector is in een nieuw interactief format gegoten. “We konden niet achteroverleunen en naar sprekers luisteren, maar we moesten zelf actief aan de bak”, verwoordde een van de deelnemers het. Het congres is in samenwerking door NEPROM, IVBN en RICS georganiseerd. 

De ruim honderd deelnemers was vooraf een digitale integriteitstoets aangeboden door Certifind Institute. Daaruit kwam naar voren dat bij succesvolle commerciële organisaties een kloof kan ontstaan tussen het handelen van die organisatie en de normen en waarden van de individuele medewerker. Het integriteitscongres wordt ieder jaar georganiseerd om blijvend met elkaar in gesprek te blijven over integriteit en ethiek in de sector, waar veel geld in omgaat en het publiek belang groot is. Het congres inspireert bedrijven om integriteit ook intern blijvend op de agenda te zetten. 

Nadat Stef Weekers (RICS) het congres geopend had, betoogde Peter Herfkens (Certifind Institute) dat bij integer handelen zowel de analytische kant als de emotionele kant van het brein zijn invloed laat gelden. Hij behandelde drie types ethiek. De beginselethiek stelt: regels gelden voor iedereen. De gevolgenethiek gaat het om het nut: het doel heiligt de middelen. En de deugdenethiek gaat uit van de moraliteit van de persoon: gebruik je gezond verstand.

Aan vijftien ronde tafels in de hotspot Undercurrent aan het IJ in Amsterdam Noord werd intensief gedebatteerd over de onderwerpen Professioneel handelen, Duurzaamheid en Innovatie en Privacy aan de hand van vragen en stellingen.

Wendy Verschoor (RICS) meldde dat RICS een nieuwe richtlijn over hoe om te gaan met (mogelijke) belangenverstrengelingen uitbrengt: “Belangenverstrengeling leidt al gauw tot een hellend vlak en dan komt de integriteit in het geding. Daarover publiceren wij binnenkort een richtlijn: Conflict of Interest. Wij gaan verder door op het onderwerp integriteit en daarvoor hebben wij een nieuwe vakgroep Integriteit opgericht”.

Dick van Hal (IVBN) kondigde aan dat IVBN de publicatie “Beheersing van frauderisico’s“ heeft geactualiseerd.

Jan Fokkema (Neprom) noemde de handreiking integriteit in het recente jaarverslag van de Neprom als mooi voorbeeld van mogelijke aanbevelingen op het gebied van integriteit.

Cornélie Aernouts (RICS) kondigde aan dat de jongerenafdelingen van RICS, Neprom en IVBN over een half jaar op vergelijkbare wijze Integriteit aan de orde zullen stellen met een eigen interactief event.

Voor meer informatie, niet voor publicatie

Contact:   

Rainmaker Strategische Communicatie, Ton de Roo
M: 06 55 385 818
E: ton@rainmakercommunicatie.nl