Skip to content
Zoek

Press release

16 NOV 2018

Liselot Dalenoord benoemd tot Country Manager RICS in Nederland

Voorburg, 16 november 2018

De wereldwijde beroepsorganisatie voor vastgoedprofessionals Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) heeft Mr. Liselot Dalenoord MRE benoemd tot Country Manager voor RICS in Nederland, België en Luxemburg.

Zij heeft tot taak de organisatie verder te professionaliseren en steeds relevanter te maken voor de vastgoedsector als geheel. Daarnaast heeft de groei en diversiteit van het ledenbestand haar volle aandacht.

Liselot Dalenoord: “RICS staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen, waardoor de organisatie wendbaarder en slagvaardiger wordt en het vertrouwen in onze standaarden toeneemt. We gaan dit doen in nauwe samenwerking met het bestuur, dat volgend jaar ook voor een deel weer wordt vernieuwd.”

Liselot Dalenoord was tot voor kort deal- en asset manager bij Equity Estate. Daarvoor was zij development manager bij Greystar en werkte zij in diverse functies bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Zij volgt Ed Nypels op, die in ruim tien jaar RICS in Nederland op de kaart heeft gezet. RICS in Nederland groeide in deze periode van 165 uit tot ruim 900 leden, die werkzaam zijn in alle vastgoed-disciplines.

Liselot Dalenoord
Liselot Dalenoord

Voor meer informatie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Studio Zuidas, Marcel van den Berg 
m 06 54 267 277 
e marcel@studiozuidas.nl

Vertrouwen door professionele standaarden

RICS is een wereldwijde professionele organisatie. Wij ontwikkelen en handhaven de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in het taxeren, ontwikkelen en managen van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur.

Onze naam staat voor de voortdurende ontwikkeling van standaarden die zorgen voor vertrouwen op de markten en een positieve verandering in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Explore the topics and trends shaping the future of the profession