Skip to content
Zoek

Press release

27 NOV 2018

Nieuwe president RICS: “Vastgoedsector moet vorm geven aan de toekomst”

Voorburg, 28 november 2018 - Chris Brooke FRICS is vandaag begonnen aan zijn termijn als president van RICS voor het jaar 2018-2019. Brooke richt zich op drie gebieden: het promoten van het werk van gekwalificeerde RICS-professionals, het bevorderen dat vastgoedprofessionals zijn voorbereid op de toekomst en het bespreken van actuele kwesties als verstedelijking, klimaatverandering en technologische ontwikkeling. Brooke wordt ondersteund door Tim Neal FRICS, president-elect, en vicevoorzitter Kath Fontana FRICS. Brooke volgt John Hughes op, die RICS in het 150-jarig jubileumjaar leidde.

Tijdens de bijeenkomst in Hong Kong waarop Brooks als president werd geïnstalleerd, werd ook de uitslag bekend gemaakt van de stemming door de leden over de modernisering van het bestuur van de internationale beroepsorganisatie. De opkomst was 11%, waarbij 86% van de kiezers vóór de aanpassing van de structuur stemde. De wijzigingsvoorstellen zijn daarmee goedgekeurd en worden voor formele goedkeuring voorgelegd aan de Privy Council.

De wijziging stelt RICS in staat om gestructureerd te blijven werken aan de opbouw van een ​​wereldwijde beroepsorganisatie, die vastgoedprofessionals in staat stelt de uitdagingen aan te gaan die op de vastgoedsector afkomen en de kansen te benutten. Zo kan RICS tegemoetkomen aan de veranderende verwachtingen van belanghebbenden, klanten en het brede publiek.

De Raad van Bestuur van RICS zal nu de plannen uitwerken voor de tweede fase van bestuurshervormingen en de sector informeren over de vorderingen. Deze hervormingen vereisen een nieuwe stemming door de leden in 2019.

Chris Brooke
New RICS President Chris Brooke FRICS

Vertrouwen door professionele standaarden

RICS is een wereldwijde professionele organisatie. Wij ontwikkelen en handhaven de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in het taxeren, ontwikkelen en managen van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur. Onze naam staat voor de voortdurende ontwikkeling van standaarden die zorgen voor vertrouwen op de markten en een positieve verandering in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Studio Zuidas, Marcel van den Berg 
M 06 54 267 277
E marcel@studiozuidas.nl