Skip to content
Zoek

Press release

14 MRT 2018

RICS introduceert Tech Affiliate Program op MIPIM

Voorburg, 14 maart 2018 - RICS lanceert vandaag op de MIPIM in Cannes het Tech Affiliate Program 2018 (TAP). RICS stelt dat professionals meer data-vaardig moeten worden en meer oog moeten krijgen voor datakwaliteit, herkomst, validatie en beveiliging.

Het TAP heeft tot doel professionals te helpen zich aan te passen aan het veranderende landschap en open te staan voor de voordelen die nieuwe technologie kan bieden, rekening houdend met de ethische uitdagingen die gepaard gaan met de introductie van nieuwe technologie in de vastgoedsector. Er is niet alleen behoefte aan nieuwe vaardigheden, maar ook aan nieuwe standaarden.

Het TAP staat open voor ieder bedrijf dat data- en technologieoplossingen voor de vastgoedsector biedt of het nu gaat om een startup of een grote multinational en geeft hen de gelegenheid zich te profileren. Door gebruik van het RICS Tech Affiliate logo kunnen zij duidelijk maken dat zij in het programma participeren.

In het kader van het Tech Affiliate Program organiseert RICS twee ronde tafels over het thema: ‘Technologie als katalysator voor verandering’. De eerste ronde tafel heeft als onderwerp ‘Ethische implicaties van technologie in de gebouwde omgeving’. De tweede focust op de impact van nieuwe technologie op vaardigheden. RICS President John Hughes FRICS is de moderator.

Vertrouwen door professionele standaarden

RICS is een wereldwijde professionele organisatie. Wij ontwikkelen en handhaven de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in het taxeren, ontwikkelen en managen van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur. Onze naam staat voor de voortdurende ontwikkeling van standaarden die zorgen voor vertrouwen op de markten en een positieve verandering in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Voor meer informatie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Rainmaker Strategische Communicatie
Ton de Roo 
M 06 55 385 818
E ton@rainmakercommunicatie.nl 

RICS Nederland
Ed Nypels 
M 06 11 956 302
E enypels@rics.org