Skip to content
Zoek

RICS opmeting van onroerend goed, 1e editie

RICS opmeting van onroerend goed, 1e editie

RICS Opmeting van Onroerend Goed bevat de Internationale Meetstandaarden voor Onroerend Goed (IPMS – International Property Measurement Standards).

Het document bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Professionele gedragscode: meten van kantoorgebouwen (geldt alleen voor metingen van kantoorgebouwen – download hieronder). Dit is verplicht
  2. IPMS: Kantoren (geldt alleen voor het meten van kantoorgebouwen).
  3. Code of Measuring Practice, 6de editie (geldt momenteel voor alle gebouwklassen behalve kantoren en trad wereldwijd in werking op 18 mei 2015).

Dit document is een weergave an de eerste IPMS-standaard (IPMS: Kantoren) en wordt mettertijd geactualiseerd om te voldoen aan andere IPMS-standaarden – waaronder residentieel, industrieel en retail – wanneer deze worden gepubliceerd.

Sommige onderdelen van dit document zijn verplicht voor RICS-leden en zijn onderworpen aan reglementering door de RICS. Andere onderdelen zijn professionele richtlijnen, en beroepsbeoefenaren wordt sterk aangeraden deze richtlijnen te volgen.