Professional guidance

Red Book

Het Red Book van de RICS (RICS Appraisal and Valuation Standards) bevat verplichte regels, 'best practice' handleidingen en relevant commentaar waaraan alle RICS-leden zich dienen te houden bij taxaties.

Het is voor het eerst gepubliceerd in 1980 en wordt continu bijgehouden. Veranderingen moeten worden goedgekeurd door de RICS Valuation Faculty Board. In de editie van 2012 zijn ook de International Valuation Standards (IVS) verwerkt, waardoor deze uitgebreider is dan voorgaande edities.

Er zijn twee gedeeltes in het Red Book. Het eerste deel behandelt de regels en handleidingen die RICS-leden over de hele wereld dienen te volgen. Het tweede deel bevat materiaal voor specifieke landen. Op het ogenblik bestaat dit deel enkel voor het VK en de Ierse Republiek, maar mettertijd zullen normen met betrekking tot andere nationale markten worden toegevoegd.

Het Red Book bevat ook de Valuation Information Papers waarin de taxatiemethodieken voor verschillende vastgoedtypes worden behandeld.

Showing 1 - 9 of 9 results