Skip to content
Suche

Press release

12 JUN 2018

Członkowie RICS w Polsce świętują 150 lat istnienia organizacji

15 czerwca 1868 roku grupa rzeczoznawców z Wielkiej Brytanii opracowała regulamin, który dał podwaliny pod działalność jednej z kluczowych organizacji zawodowych branży budownictwa i nieruchomości na świecie, Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

RICS liczy dziś ponad 125 tys. ekspertów i posiada biura we wszystkich najważniejszych stolicach na świecie. W Polsce organizacja działa od 1991 roku. 19 czerwca jej członkowie spotkają się w Warszawie, aby celebrować 150 lat osiągnięć i sukcesów rzeczoznawców oraz ich wkład w rozwój rynków, społeczeństw i miast, w których na co dzień funkcjonują. 

Początki istnienia RICS sięgają 1792 roku, kiedy to w Królestwie Wielkiej Brytanii powstał najpierw klub rzeczoznawców. Fundamenty obecnej organizacji zaczęły się jednak kształtować dopiero od spotkania 20 rzeczoznawców w Pałacu Westminsterskim w Londynie, podczas którego powołany został komitet pod przewodnictwem Johna Cluttona ds. sporządzenia regulaminu przyszłego stowarzyszenia reprezentującego rosnącą na znaczeniu profesję związaną z nieruchomościami. 

Grupa ta, która do 1868 roku powiększyła się do 49 członków, spotkała się ponownie w Pałacu Westminsterskim 15 czerwca 1868 roku, aby zatwierdzić uchwały i wybrać skład pierwszej rady zarządzającej. John Clutton został pierwszym przewodniczącym powołanego stowarzyszenia rzeczoznawców. Wynajęto także biura przy ulicy Great George Street 12 w Londynie, których do dziś RICS używa jako swojej głównej siedziby. 

Członkowie RICS działają na mocy tzw. Karty Królewskiej, która określa misję i cele organizacji. W praktyce oznacza to, że każda istotna zmiana w konstytucji RICS - regulaminie – musi być ratyfikowana przez rząd Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Tajnej Rady (Privy Council), nawet po tym, jak zostanie zatwierdzona przez większość członków RICS głosujących na walnym zgromadzeniu.

Karta nakłada na członków RICS obowiązek popularyzowania przydatności zawodu rzeczoznawcy dla dobra brytyjskiego społeczeństwa i społeczeństw w innych częściach świata. W nowoczesnym świecie zawodowym karta uchodzi za "złoty standard" doskonałości i uczciwości praktyki zawodowej.

"Powód, dla którego RICS odnosi sukcesy od tak długiego czasu wiąże się z tym, że nasza organizacja działa w interesie dobra publicznego, czyniąc branżę nieruchomości bardziej etyczną, profesjonalną i przejrzystą. Eksperci RICS odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu zaufania do rynków, na których służą, popularyzując, przyjmując i wprowadzając w życie międzynarodowe i zawodowe standardy. W Polsce RICS działa od 1991 roku pomagając polskiemu społeczeństwu iść naprzód w świecie, który stoi w obliczu ogromnych możliwości technologicznych, szybkiego wzrostu populacji i zmian społecznych oraz kształtując i rozwijając miasta, które odzwierciedlają potrzeby ich mieszkańców. Doroczne spotkanie członków RICS w Warszawie jest wyjątkową okazją do uczczenia osiągnięć i wkładu naszych ekspertów w kształtowanie środowiska naturalnego i budowlanego w Polsce oraz tego, jak polscy obywatele żyli, pracowali i spędzali czas wolny w ostatnich dekadach; uczczenia tego, co znaczy być organizacją pożytku publicznego." powiedział Ian Scattergood, przewodniczący panelu doradczego RICS w Polsce.
Z uwagi na jubileuszowy charakter doroczne spotkanie członków RICS w Polsce jest otwarte dla osób niebędących członkami organizacji. Gościem honorowym wydarzenia będzie Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Program i rejestracja na stronie

O RICS:

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) jest niezależną, międzynarodową organizacją powołaną w 1868 r. Wielkiej Brytanii. RICS wspiera rozwój kwalifikacji zawodowych ponad 125 tys. profesjonalistów branży nieruchomości i budownictwa na całym świecie i czuwa nad przestrzeganiem przez nich najwyższych zawodowych standardów i zasad etycznych. W Polsce RICS powołany został w 1991 r. przez grupę doświadczonych rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku. Należy do niego ponad 300 ekspertów reprezentujących czołowe firmy i organizacje związane z branżą budownictwa i nieruchomości w Polsce. Więcej informacji na www.rics.org.

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg, RICS

Head of Media & Communications, Europe 
T +32 2 739 42 27
E llindberg@rics.org