Skip to content
Search

Press release

7 NOV 2017

Branży muszą zmierzyć się ze sztuczną inteligencją aby nie wypaść z gry

- Raport opisuje, jak sztuczna inteligencja może przekształcić środowisko budowlane i wpłynąć na pracę ekspertów - Podkreśla rosnący wpływ sztucznej inteligencji w sektorze FM, w którym coraz więcej funkcji opartych jest na technologii

RICS opublikował raport, w którym bada wpływ zastosowania sztucznej inteligencji (AI od ang. artificial intelligence) na branżę budownictwa i nieruchomości oraz zwraca uwagę na pilną potrzebę zrozumienia przez branżowych ekspertów jak sztuczna inteligencja wpłynie na ich rolę w opartej coraz mniej na ludzkiej pracy, a coraz bardziej na technologii, przyszłości.

Sektorem, który opracowanie „Sztuczna inteligencja w środowisku budowlanym” (Artificial Intelligence in the Built Environment Insight Paper) wymienia jako ten, który jest w szczególności poddany oddziaływaniu AI, jest Facilities Management (FM), z uwagi na pracochłonny i powtarzalny charakter wielu zawodów FM, co czyni go idealnym miejscem dla automatyzacji wcześniej wykonywanych przez człowieka zadań. Raport RICS waży pozytywne i negatywne strony zachodzących zmian oraz bada jak firmy powinny sobie z nimi radzić.

"FM zawsze będzie miał do odegrania kluczową rolę w środowisku budowalnym i nawet jeśli wiele spośród jego operacyjnych funkcji będzie oparte w większym, niż dzisiaj, stopniu na technologii, sektor ten może osiągnąć znaczne korzyści z AI na poziomie strategicznym. Na przykład maszyny wykorzystujące AI zrewolucjonizują przemysł FM, sprawiając, że wykonywanie wielu prac stanie się szybsze, bardziej bezpieczne i mniej kosztowne, co w ostatecznym rozrachunku poprawi ofertę usługową firm i zwiększy ich zyski.

"Technologia i dostępność danych zmieniają również sposób, w jaki inwestorzy poszukują możliwości inwestycyjnych i inwestują swoje środki. Zignorowanie tego będzie stanowiło ogromne zagrożenie dla branży ale z drugiej strony otwiera to zupełnie nowe możliwości przed ekspertami branży. Wszystkie przedsiębiorstwa - zarówno duże, jak i małe - muszą już teraz podjąć niezbędne działania, analizować i przygotowywać się do tego, jak ta przełomowa technologia przekształci ich rolę, sektor i szerzej środowisko budowlane. W przeciwnym razie staną się przestarzałe." Paul Bagust, Dyrektor ds. Globalnych Standardów RICS
Raport „Sztuczna inteligencja w środowisku budowlanym” - w połączeniu ze „Sztuczną inteligencją w Facilities Management” - omawia sposób, w jaki AI przekształci branżę budownictwa i nieruchomości prowadząc do powstawania inteligentnych, wydajnych budynków od etapu projektu do ich budowy. Pokazuje także, jak osoby z branży mogą wykorzystać najnowsze aplikacje i rozwiązania AI - w tym drony i BIM (Building Information Modelling) - dla celów planowania i zwiększenia efektywności pracy, a jednocześnie poprawy i utrzymywania lepszej jakości budynków i szerzej środowiska budowlanego.

W 2016 r. RICS i Międzynarodowe Stowarzyszenie Facility Management (IFMA) International Facility Management Association (IFMA) zainaugurowały doniosłą w znaczeniu współpracę służącą rozwojowi globalnej wspólnoty FM poprzez stworzenie najbardziej kompleksowej oferty profesjonalnego rozwoju i uwierzytelnienia doświadczenia zawodowego. Dźwignią tej współpracy jest połączenie autorytetów dwóch wiodących w świecie organizacji zawodowych w obszarze środowiska budowlanego mające na celu wsparcie edukacji i rozwoju kariery w obszarze FM.

** Sztuczna inteligencja jest jedną z głównych sił napędowych rozwoju branży, wobec postępującej urbanizacji i cyfryzacji otaczającego nas świata. O tym, jak ta technologia może wpłynąć na poszczególne sektory środowiska budowlanego i napędzać ich produktywność dyskutować będą uczestnicy forum World Built Environment RICS, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku w Londynie. Więcej informacji na: www.wbef.rics.org

Informacje dla wydawców:

Raport “Sztuczna inteligencja w środowisku budowlanym” do pobrania na stronie www.rics.org

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg
RICS Head of Media & Communications, Europe
t +32 2 739 42 27; e
llindberg@rics.org