Skip to content
Search

Press release

18 DEC 2017

Jedna ścieżka kariery w FM w ramach współpracy IFMA i RICS

Jeden zestaw kwalifikacji zawodowych, wspólna platforma learningowa a przede wszystkim jedna ścieżka kariery w FM, to kluczowe elementy współpracy IFMA i RICS, której celem jest zwiększenie strategicznego znaczenia FM w sektorze budownictwa i nieruchomości.

Zmieniające się potrzeby pracowników i standardy dotyczące miejsca pracy wymagają nowego podejścia do zarządzania budynkami i ich wewnętrznymi usługami. Nie tylko obecna generacja facility menedżerów szybko się starzeje (średni wiek pracowników wynosi obecnie 50,9 lat *), ale także zmieniają się umiejętności potrzebne do zarządzania nowoczesnymi miejscami pracy tak, aby tworzyć wartość dla wydajności biznesowej organizacji. Zamiast skupiać się wyłącznie na dbaniu o sprawne funkcjonowanie budynków - fizycznych obiektów - menedżerowie FM muszą teraz znacznie więcej uwagi przywiązywać do wpływu, jaki te obiekty mają na pracę i wykonujących ją pracowników.

"W przeszłości facility management postrzegane było jak zawód Kopciuszka, co wyjaśnia problemy z przyciąganiem i utrzymywaniem w nim nowych talentów. Podejmując wyzwanie zmiany tego wizerunku musimy przyjąć bardziej strategiczne podejście i ukazać w jaki sposób facility management może zwiększyć produktywność w miejscu pracy oraz rolę, jaką odgrywają w nim profesjonaliści FM. W konkurencyjnym, globalnym środowisku biznesowym coraz częściej uznaje się, że facilities management ma do odegrania strategiczną rolę w doświadczeniu końcowego użytkownika budynków i obiektów, przyczyniając się ostatecznie do sukcesu działających w nich organizacji. By jednak móc to osiągnąć, rola menedżera FM musi zostać zdefiniowana na nowo." Paul Bagust, dyrektor ds. nieruchomości komercyjnych RICS

RICS i IFMA łączą siły, aby przyciągnąć nowe talenty do branży na całym świecie

Zmiany następujące w sposobie wykonywania pracy w erze cyfrowej wymuszają na FM nabycie nowych umiejętności opartych na współdziałaniu i budowaniu relacji międzyludzkich. Innowacyjna współpraca RICS z IFMA to obiecujący projekt, który inspiruje i wspiera rozwój tych umiejętności. Pracując wspólnie nad harmonizacją praktyk i standardów pracy ekspertów FM na całym świecie, RICS i IFMA dążą do zjednoczenia społeczności FM, przyciągnięcia do niej szerokiego wachlarza nowych talentów i zapewnienia, że wykorzysta ona szanse, jakie istnieją przed tą dynamicznie i szybko rozwijającą się branżą.

Współpraca RICS i IFMA będzie kształtować się w czasie, czerpiąc na początkowym etapie z istniejących zasobów obu organizacji w dziedzinie edukacji, badań, konferencji i innych dedykowanych profesjonalistom FM wydarzeń oraz relacji zewnętrznych. Organizacje będą wspólnie pracować nad dalszym ujednoliceniem wzajemnych kwalifikacji i kształtowaniem jednej, wspólnej ścieżki kariery w FM z możliwością wyraźnego potwierdzenia statusu zawodowego, który jest uznawany i szanowany na całym świecie.

"Współpraca IFMA-RICS to niezwykle ważne przedsięwzięcie w historii facility management, które zapewnia niespotykany jak dotąd poziom wsparcia dla całej branży, by mogła ona sprostać rosnącym wymaganiom 25 milionów praktyków FM na świecie. Kwalifikacje IFMA i kwalifikacje RICS zostały nawzajem do siebie dostosowane w skali całego globu celem stworzenia jednego wspólnego pakietu możliwości zawodowego uznania w FM. Ludzie o różnorodnym wykształceniu, umiejętnościach, doświadczeniach i celach zawodowych mają odtąd dostęp do jednego zestawu kwalifikacji FM, które są uznawane i respektowane na całym świecie." Sean Tompkins, dyrektor generalny RICS
Specjaliści RICS, którzy zdobyli kwalifikacje RICS w ramach FM, automatycznie otrzymają korzyści członkowskie IFMA. Z kolei członkowie IFMA i specjaliści posiadający wydane przez IFMA zaświadczenie o kwalifikacjach, będą mogli uzyskać kwalifikacje RICS i korzystać z międzynarodowych standardów oraz globalnej sieci profesjonalistów tej organizacji.

Współpraca IFMA-RICS to przełomowy krok na drodze do zawodowego uznania w sektorze FM i obejmuje:

  • Opracowanie mapy kariery zawodowej dla osiągnięcia uznania zawodowego w FM: dostarczenie kwalifikacji IFMA i RICS zwiększających szanse na rozwój zawodowy zarówno doświadczonych profesjonalistów, jak i tych, którzy dopiero rozważają FM jako wybór kariery zawodowej. Od maja 2017 r. RICS dodał do współpracy ostateczny krytyczny element zestawu kwalifikacji zawodowych IFMA-RICS: uznawane na całym świecie profesjonalne oznaczenia AssocRICS i MRICS.
  • Promowanie wspólnego podejścia do standardów: standardy i metody analizy wydajności budynków mogą różnić się w zależności od rynku. Celem współpracy IFMA-RICS jest wyposażenie profesjonalistów FM w wiedzę, umiejętności i narzędzia potrzebne do wypełnienia międzynarodowych standardów oraz zapewnienia, że facility menedżerowie mają jasną i wspólną podstawę do pozyskiwania, udostępniania i interpretowania danych o budynkach.
  • Budowanie społeczności dzielącej się wiedzą: połączenie wiedzy obu organizacji umożliwia zapewnienie światowej klasy przywództwa w zakresie wiedzy i myśli FM poprzez generowanie badań, dostarczanie szkoleń i innych związanych z branżą treści, które wspierają rozwój profesjonalistów, jak i całego sektora FM. Zasoby te zostały udostępnione na nowej internetowej platformie wymiany wiedzy otwartej dla członków IFMA i wykwalifikowanych specjalistów RICS.
  • Organizację serii wydarzeń z udziałem profesjonalistów branży FM w wybranych lokalizacjach na świecie. Poza szczytami, forami liderów i innymi wydarzeniami umożliwiającymi nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń, IFMA i RICS współpracują ze sobą przy tworzeniu World Workplace, największej na świecie serii konferencji i wystaw dedykowanych facility management.

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg
RICS Head of Media and Communications, Europe
t +32 2 739 4227; e llindberg@rics.org