Skip to content
Search

Press release

13 MAR 2018

RICS uruchamia program partnerski ‘Tech’ dedykowany firmom technologicznym

W uznaniu znaczenia, jakie firmy technologiczne mają dla branży budownictwa i nieruchomości, RICS zainicjuje podczas tegorocznego MIPIM Program Partnerski ‘Tech’ (TAP), aby podnieść wiedzę o przedsiębiorstwach technologicznych, które wspierają przyjęcie międzynarodowych standardów i aktywnie przyczyniają się do rozwoju branży nieruchomości w kierunku czwartej rewolucji przemysłowej.

Program umożliwia firmom technologicznie innowacyjnym stworzenie zawodowego profilu i płynących z niego rocznych korzyści, a jednocześnie zwiększa świadomość wpływu technologii na branżę nieruchomości. TAP jest otwarty dla każdej firmy dostarczającej dane i rozwiązania technologiczne dla sektora, od start-upów po duże międzynarodowe organizacje i oferuje:

  • Globalną sieć kontaktów: możliwość włączenia się w rosnącą globalną społeczność oraz dostęp do wyjątkowych możliwości nawiązywania kontaktów poprzez udział w wysokiej rangi wydarzeniach oraz seminariach
  • Profil przedsiębiorstwa: budowanie profilu firmy i świadomości dostarczanych produktów i usług na rynku za pomocą logo RICS Tech Affiliate, potwierdzającego udział w programie
  • Analiza rynku i dostęp do uznanych globalnych standardów: poprzez udział w programie firmy mogą lepiej zrozumieć potrzeby rynku oraz wytyczne dotyczące interpretacji standardów RICS i najlepszych praktyk a także uzyskać dostęp do wybranych badań rynkowych
  • Inne korzyści: zniżki na produkty i usługi RICS.

W obliczu zmian zachodzących na rynku pod wpływem nowych technologii coraz ważniejsze staje się przyjmowanie określonych standardów; dotyczy to zarówno standardów technicznych, jak i behawioralnych. Program Partnerski Tech daje firmom technologicznym możliwość uczestniczenia w dyskusjach RICS dotyczących globalnych standardów w celu rozwiązania niektórych nowych dylematów technicznych oraz etycznych, takich jak przetwarzanie danych i cyberprzestępczość.

Poza kwestią standardów automatyzacja może mieć szczególnie znaczący wpływ na wymagany zestaw kompetencji, przede wszystkim w obszarach zarządzania najmem, wyceny i nieruchomości oraz asset i facilities management, który będzie się przejawiał na różne sposoby. Zgodnie z dokumentem RICS "Wpływ nowych technologii na zawód rzeczoznawcy”, rzeczoznawcy prawdopodobnie staną się albo ‘naukowcami danych’ (ang. data scientists), albo menedżerami klientów. To z kolei wpłynie na sposób kształcenia na rynku nieruchomości w przyszłości. 

Inicjatywa RICS ma również pomóc specjalistom z branży nieruchomości w dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia i otwarciu na korzyści, jakie mogą przynieść ze sobą nowe technologie. 

Podczas tegorocznego MIPIM RICS skupia wokół siebie branżowych liderów opinii aby umożliwić dyskusję na temat etycznych implikacji technologii dla środowiska budowlanego oraz w celu lepszego zrozumienia potrzeby nowych umiejętności i standardów w ciągle zmieniającym się krajobrazie.

Więcej informacji na temat inicjatywy TAP: www.rics.org/tap

RICS program na MIPIM 2018

Środa 14 marca

08:00-10:00: Szczyt RICS dedykowany najemcom: prezentacja wniosków płynących z badania 'Sztuczna inteligencja: co niesie ze sobą dla środowiska budowlanego’ (Hotel Barrière Le Gray d'Albion, sala 4 saisons, 38 rue des Serbes, Cannes) 

9:00-10:00: RICS Roundtable 1 ‘Etyczne implikacje technologii dla środowisku budowlanego’ (stanowisko RICS: R7.C34) 

Czwartek 15 marca

10:00-11:00: RICS Roundtable 2 ‘Wpływ nowych technologii na wymagane umiejętności zawodowe’ (stanowisko RICS R7.C34)  

Informacje dla Wydawców:

Opracowania RICS na temat Proptech’u:

O RICS

Zaufanie dzięki profesjonalnym standardom

RICS promuje i wzmacnia najwyższe kwalifikacje i standardy zawodowe w zakresie wyceny, rozwoju i zarządzania gruntami, nieruchomościami, budownictwa i infrastruktury. Nazwa RICS oznacza konsekwentne dostarczanie standardów - zwiększając zaufanie na rynkach i dokonując pozytywnych zmian w środowisku budowlanym i naturalnym. RICS obchodzi 150. rocznicę w 2018 roku.

Więcej informacji: 

RICS
Laura Lindberg
Head of Media & Communications, Europe
T +32 2 739 42 27
E llindberg@rics.org