Skip to content
Search

Press release

30 APR 2018

Ruszyła kolejna edycja podyplomowych studiów akredytowanych

Na Politechnice Warszawskiej ruszyła XII edycja podyplomowych studiów zarządzanie w budownictwie akredytowanych przez RICS. Trwa również elektroniczna rekrutacja na rok 2019.

Studia podyplomowe zarządzanie w budownictwie organizowane są przez Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym. 

Adresatami studiów są absolwenci studiów kierunku budownictwo, oraz pokrewnych: architektura, transport, inżynieria środowiska, a także kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych.

Zakres tematyczny studiów obejmuje kluczowe / następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, w tym m. in.: prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej; podstawy ekonomii, podstawy organizacji i zarządzania i marketing w budownictwie; zarządzanie potencjałem ludzkim; zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa i zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych; przetargi na usługi budowlane; negocjowanie i zawieranie umów; przygotowanie procesów realizacji budowy; sterowanie przebiegiem realizacji budowy czy bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

Wykłady i ćwiczenia zajmują 192 godziny zajęć bezpośrednio z wykładowcami, którymi są doświadczeni praktycy danej tematyki, pracujący w szeroko pojętym przemyśle budowlanym.

Absolwenci studiów oprócz nowej wiedzy uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej (na warunkach podanych w regulaminie) oraz zaświadczenie ukończenia studiów wydawane przez polską organizację akredytującą – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB).

Od 2017 studia są również akredytowane przez RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).

"Fakt, że Politechnika Warszawska jako pierwsza uczelnia w Polsce dołączyła do elitarnego grona uczelni z całego świata współpracujących z RICS i cenionych za akademicką doskonałość, to dla nas ogromny zaszczyt. Akredytacja danego kierunku studiów oznacza, że odpowiada on najwyższym standardom kształcenia w zakresie nieruchomości. Wraz z akredytacją dany uniwersytet, jego wykładowcy i studenci stają się częścią globalnej społeczności, która promuje i wspiera rozwój najwyższych kwalifikacji zawodowych i standardów w obszarze zarządzania ziemią i nieruchomościami, budownictwa i infrastruktury. Studia akredytowane przez RICS to także pierwszy krok na drodze do członkostwa w naszej organizacji." Joanna Plaisant, Country Manager RICS w Polsce:
Istnieje szereg możliwych ścieżek wstąpienia do RICS, których ukończenie umożliwia zdobycie członkostwa i tytułu MRICS, symbolizującym uznawane na całym świecie kwalifikacje zawodowe. Niektóre z tych ścieżek wymagają ukończenia studiów akredytowanych przez RICS, oferowanych przez uniwersytety, akademie czy szkoły wyższe. Na poziomie globalnym istnieje aktualnie ponad 580 kursów akredytowanych przez RICS, a na poziomie europejskim jest ich ponad 40. Ich pełna lista dostępna jest na stronie: http://www.ricscourses.org/Course/ 
"Rosnący przepływ osób i informacji na poziomie europejskim i globalnym w ciągu ostatnich dwudziestu lat sprawił, że niezwykle istotna stała się wysokiej jakości ocena kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez niezależne i uznane gremia. W tym sensie rada ds. standardów edukacyjnych w Europie kontynentalnej RICS, odpowiedzialna za przyznanie akredytacji, pomaga zainteresowanym stronom w identyfikacji najwyższej klasy studiów w obszarze nieruchomości w Europie. RICS uznaje jakość tych studiów oferując krótszą drogę do członkostwa w organizacji ich absolwentom oraz bezpłatny dostęp do szeregu świadczeń ich studentom. Akredytacja RICS zwiększa atrakcyjność uczelni oraz danego kierunku studiów. Coraz więcej klientów domaga się dziś współpracy z ekspertami o udokumentowanej wiedzy i doświadczeniu, a pracodawcy dostrzegają jak duże znaczenie dla ich organizacji ma zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników. To dlatego rośnie zapotrzebowanie na członkostwo w RICS, a wraz z nim zapotrzebowanie na akredytowane kursy." Artur Winnicki MRICS, członek panelu doradczego RICS w Polsce, koordynator procesu akredytacji Politechniki Warszawskiej z ramienia RICS:

O RICS: 

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) jest niezależną, międzynarodową organizacją powołaną w 1868 r. Wielkiej Brytanii. RICS wspiera rozwój kwalifikacji zawodowych ponad 125 tys. profesjonalistów branży nieruchomości i budownictwa na całym świecie i czuwa nad przestrzeganiem przez nich najwyższych zawodowych standardów i zasad etycznych. W Polsce RICS powołany został w 1991 r. przez grupę doświadczonych rzeczoznawców, którzy dostrzegli potrzebę wprowadzenia regulacji na rozwijającym się po transformacji ustrojowej rynku. Należy do niego ponad 300 ekspertów reprezentujących czołowe firmy i organizacje związane z branżą budownictwa i nieruchomości w Polsce. Więcej informacji na www.rics.org.

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg,

RICS Head of Media & Communications, Europe

t +32 2 739 42 27 e llindberg@rics.org