Skip to content
Zoek

Press release

11 JUN 2019

Prawdziwy koszt (nie) zrównoważonego budownictwa

18 czerwca w Warszawie odbędzie się doroczne spotkanie członków RICS w Polsce. Jego uczestnicy będą dyskutować m.in. o tym, jaki jest rzeczywisty koszt (nie) zrównoważonego budownictwa.

W przeprowadzonym niedawno badaniu RICS Global Commercial Property Monitor (GCPM) 38% respondentów stwierdziło, że ryzyko związane ze zmianami klimatu nie jest ważne lub jest nieistotne dla inwestorów.

Ponadto, zgodnie z Global Construction Survey (GCM), ponad jedna trzecia (36%) respondentów uważa, że choć w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat inwestorzy okazują większe zainteresowanie projektami budowlanymi, które są energooszczędne i neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, dotyczy to tylko kilku niszowych inwestorów*.

W rzeczywistości większość uczestników badania Global Construction Survey stwierdziła, że chociaż inwestorzy biorą pod uwagę takie czynniki, jak dostosowanie inwestycji do konsekwencji zmian klimatu czy zdolność do przystosowania się do rewolucyjnej technologii, podstawowe decyzje nadal opierają się na bardziej tradycyjnych kwestiach kosztowych.

Zrównoważony rozwój jest jednym z najbardziej dynamicznych, a jednocześnie zagadkowym tematem w globalnej branży budowlanej od ponad dziesięciu lat. Zielone budynki są ulubieńcami mediów i podążających za aktualnymi trendami, politycznie poprawnych właścicieli budynków oraz najemców. Zielone budownictwo jest również środkiem do celu, wykorzystywanym przez władze publiczne do umocnienia poparcia lokalnych społeczności dla inwestycji oraz własnego wizerunku. Ile jednak to naprawdę kosztuje? Czy słuszna jest powszechna percepcja, że zielone budynki, a zatem oszczędne, komfortowe i stworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego, kosztują więcej? Czy korzyści związane z wydajnością i zdrowiem człowieka wyrównują koszty zrównoważonego projektowania? Czy ekologiczne budynki mają swoje uzasadnienie biznesowe?

Na te i inne pytania będą się starali odpowiedzieć uczestnicy tegorocznego spotkania członków RICS w Polsce, które odbędzie się 18 czerwca. Wydarzenie jest otwarte dla szerszej publiczności.

Choć zagrożenia związane ze zmianami klimatu i próba przeciwstawienia się im mają dla inwestorów coraz większe znaczenie, przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że musi jeszcze upłynąć czas zanim kwestie te będą traktowane jako powszechne kryteria inwestycyjne.

Simon Rubinsohn
główny analityk ekonomiczny RICS

Simon Rubinsohn, główny analityk ekonomiczny RICS:

„Choć zagrożenia związane ze zmianami klimatu i próba przeciwstawienia się im mają dla inwestorów coraz większe znaczenie, przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że musi jeszcze upłynąć czas zanim kwestie te będą traktowane jako powszechne kryteria inwestycyjne. Niemała część respondentów z całego świata, a dokładnie 38% z nich, twierdzi bowiem, że omawiana kwestia „nie jest ważna” lub „nie ma znaczenia” w ich bieżącej działalności inwestycyjnej. Niemniej jednak coraz częstsze przekonanie o tym, że budynki o wysokiej wydajności energetycznej stanowią atrakcyjną inwestycję sugeruje, że istnieje solidny fundament, na którym można budować świadomość istoty postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju”.

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg
RICS Head of Media & Communications, Europe
t +32 2 739 42 27; e llindberg@rics.org