Skip to content
Zoek

Press release

21 NOV 2018

Profesjonalizacja FM – RICS i PRFM nawiązują współpracę

Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) oraz Polska Rada Facility Management (PRFM) podpisały list intencyjny w sprawie ustanowienia ram długofalowej współpracy mającej przynieść trwałe korzyści rynkowi nieruchomości komercyjnych w Polsce.

W podpisanym z początkiem listopada dokumencie określającym szczegółowy zakres współpracy obie strony wyraziły swoje nadzieje i aspiracje wspólnego umacniania zawodowych standardów na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, jak również warunki, na jakich budowane będzie partnerstwo obu organizacji.

"Wierzę, że współpraca pomiędzy RICS a PRFM przyczyni się do podniesienia jakości funkcjonowania rynku Facility Management w Polsce, głównie dzięki wspólnym przedsięwzięciom promocyjnym i edukacyjnym. RICS jest organizacją dojrzałą o bardzo wysokiej renomie, tym bardziej cieszę się z faktu, że zdecydowała się podjąć współpracę z młodym stowarzyszeniem, którego cele są zbliżone, a często zbieżne z dążeniami RICS w regionie Europy Środkowo - Wschodniej.

Polskiej Radzie Facility Management zależy na zbudowaniu szerokiej koalicji mającej na celu wsparcie profesjonalistów FM w ich rozwoju zawodowym i budowaniu silnej pozycji wewnątrz własnej organizacji. Z pewnością mając takich partnerów jak RICS czy IFMA będzie nam o wiele łatwiej budować świadomość o strategicznej roli FM'u dla życia każdej organizacji, a tym samym profesjonalizować rynek w oparciu o najlepszą, globalną wiedzę i praktyki", deklaruje Krzysztof Kogut, Prezes Polskiej Rady Facility Management.
Współpraca pomiędzy RICS i PRFM będzie kształtować się w czasie i obejmować następujące obszary:

  • Popularyzację standardów RICS i szkoleń w obszarze Facility Management w Polsce.
  • Popularyzację działań PRFM w Polsce, takich jak organizacja konferencji, seminariów i szkoleń.
Współpraca RICS i PRFM - w kierunku profesjonalizacji FM
Współpraca RICS i PRFM - w kierunku profesjonalizacji FM

Aby osiągnąć założone cele strony zawartego porozumienia zobowiązały się m.in. do wzajemnego informowania się o nadchodzących i planowanych wydarzeniach, oferowania zniżek dla członków na udział w szkoleniach i konferencjach oraz przyznawania punktów CPD za udział w specjalistycznych wykładach, seminariach, warsztatach etc. Strony planują także organizację wspólnych przedsięwzięć, takich jak spotkania grup regionalnych czy pracę grup eksperckich w wybranych obszarach FM celem wymiany wiedzy, prowadzenia badań i opracowywania wspólnych publikacji dedykowanych wybranym kwestiom property i asset management.

„W ostatnich latach branża FM zyskała na znaczeniu i ewoluowała w kierunku rosnącej strategicznie dyscypliny. Badania prowadzone przez RICS wskazują na rzeczywiste korzyści płynące z efektywnego facility management, począwszy od większej wydajności i oszczędności kosztów w budynkach po lepszą efektywność energetyczną i samopoczucie pracowników. Połączenie zasobów oraz wiedzy i doświadczenia członków naszych organizacji ma na celu dalszy rozwój i profesjonalizację rynku FM w Polsce poprzez wspólne działania w obszarze edukacji, badań, konferencji i innych wydarzeń dedykowanych profesjonalistom branży", dodaje Joanna Plaisant, country manager RICS w Polsce.