Skip to content
Zoek

Press release

28 JUN 2018

PropTech Poland członkiem Koalicji Międzynarodowych Standardów Etycznych

PropTech Poland dołączył do międzynarodowej koalicji, która opracowała pierwszy na świecie zestaw standardów etycznych dla organizacji związanych z globalną branżą budownictwa i nieruchomości. Członkiem założycielem Koalicji jest m.in. RICS.

Koalicja na rzecz międzynarodowych standardów etycznych (ang. International Ethics Standards Coalition, IES) została zainicjowana na forum ONZ w październiku 2014 roku w Nowym Jorku. Tworzy ją obecnie ponad 125 organizacji zrzeszających ekspertów związanych z branżą budownictwa i nieruchomości, które zobowiązały się współpracować na rzecz dostosowania wewnętrznych zasad etycznych i kodeksów postępowania do nowego międzynarodowego standardu. 

PropTech Poland to rosnąca w siłę społeczność innowatorów i ekspertów, liderów transformacji technologicznej branży real estate w Polsce. Jest pierwszą w kraju platformą współpracy, wymiany wiedzy i doświadczenia w obszarze nowoczesnych technologii, których błyskawiczny rozwój stawia uczestników rynku przed szeregiem wyzwań związanych z etycznym aspektem cyfrowej rewolucji, m.in. ochroną danych osobowych jak i prywatności użytkowników.

Rynek nieruchomości w Polsce jest gotowy na innowacje, a technologia może otworzyć zupełnie nowe możliwości dla całej branży. Istnieją jednak pewne wyzwania związane z wprowadzaniem nowych technologii, które podkreślają rosnące znaczenie standardów i potrzebę budowy nowych umiejętności w zawodzie. W ramach PropTech Poland chcemy m.in. ułatwić dyskusję na temat tego, w jaki sposób branża może dostosować się do rosnącej skali zmian i angażować odpowiednich ludzi mających wspierać procesy cyfrowej transformacji. Przystępując do Koalicji IES PropTech Poland zobowiązuje się współpracować z globalnymi ekspertami w celu wdrożenia wspólnego standardu etycznego. Jestem przekonany, że zastosowanie tego niezwykle ważnego standardu w całym łańcuchu relacji pomiędzy partnerami zwiększy przejrzystość, spójność i zaufanie do usług oferowanych przez profesjonalistów na globalnym i wzajemnie połączonym rynku.

wyjaśnia Bartosz Dobrowolski
założyciel Proptech Poland i członek panelu doradczego RICS w Polsce

Sektor budownictwa i nieruchomości to jeden z kluczowych sektorów światowej gospodarki, w którym skumulowana jest znaczna część światowego bogactwa. Opracowanie uniwersalnego zbioru międzynarodowych standardów etycznych ma na celu zwiększenie transparentności i spójności globalnego rynku nieruchomości oraz wzmocnienie zaufania do powiązanych z nim zawodów. 

Ostateczna wersja międzynarodowego standardu w zakresie etyki została opublikowana w grudniu 2016 roku, a jego przygotowanie poprzedziły szeroko zakrojone globalne konsultacje. Treść standardu wraz z informacjami na temat działań Koalicji dostępne są na stronie www.ies-coalition.org  Więcej o PropTech Poland na stronie www.proptechpoland.org.