Skip to content
Zoek

Press release

27 MRT 2018

RICS publiceert “Taxeren bij erfpacht”

RICS in Nederland heeft een geactualiseerde versie uitgebracht van het position paper “Taxeren bij erfpacht”. Erfpacht staat nu sterk in de belangstelling.

Er is commotie over de ‘conversie’ van voortdurende erfpachtcontracten naar eeuwigdurende erfpacht, onder andere in Amsterdam. Op de Waddeneilanden is erfpacht een permanente bron van onvrede tussen eigenaren van recreatiewoningen en Staatsbosbeheer. Eerder bleken erfpachtcontracten lastig te financieren.

RICS-taxateurs zijn vanouds met deze complexe materie bezig, die vaak aanleiding geeft tot meningsverschillen. Hierbij treden zij vaak op als vertrouwenspersoon. RICS-erfpachtdeskundigen willen hun kennis delen met de hele professie en hebben daarom dit position paper herzien. Zij behandelen hierin de bijzonderheden van taxaties bij erfpacht, zoals de vaststelling van de waarde van het erfpachtrecht en de vaststelling van de canon. De wijzigingen hebben betrekking op de definitie van het begrip allocatie tussen grond en opstal, de invloed van bezwarende bepalingen op de waarde van het erfpachtrecht en actualisering van begrippen.

Vertrouwen door professionele standaarden

RICS is een wereldwijde professionele organisatie. Wij ontwikkelen en handhaven de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in het taxeren, ontwikkelen en managen van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur. Onze naam staat voor de voortdurende ontwikkeling van standaarden die zorgen voor vertrouwen op de markten en een positieve verandering in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Voor meer informatie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Rainmaker Strategische Communicatie, Ton de Roo 

M: 06 55 385 818 - E: ton@rainmakercommunicatie.nl

 RICS Nederland, Ed Nypels 

M: 06 11 956 302 - E: enypels@rics.org