Skip to content
Zoek

Press release

13 DEC 2017

Rusza kolejna edycja szkolenia na mediatora RICS

Trwa nabór uczestników szkolenia na mediatora RICS. Pięciodniowy kurs daje solidne, oparte na ponad 40-letnim doświadczeniu RICS podstawy w obszarze coraz bardziej popularnej i zyskującej na znaczeniu pozasądowej metody rozwiązywania sporów, mediacji.

Pięciodniowe szkolenie RICS, które odbędzie się w Warszawie w dniach 10-12 stycznia (moduł I) i 1-2 lutego (moduł II), przygotuje uczestników do mediacji w najbardziej kompleksowych sporach w obszarze gruntów, nieruchomości, budownictwa i infrastruktury, zgodnie z najwyższymi standardami RICS.

Organizowany przez RICS ACRE Mediation to intensywny, oparty w znacznej mierze na praktyce kurs szkoleniowy, prowadzony przez uznanych mediatorów z Wielkiej Brytanii. Umożliwia profesjonalistom reprezentującym różne specjalizacje w obszarze budownictwa i nieruchomości zdobycie praktycznych umiejętności, dzięki którym będą mogli stać się doświadczonymi i wyspecjalizowanymi w konkretnym obszarze rynku mediatorami a także:

  • pomaga docenić i przewidzieć złożoność, pułapki i możliwości, jakie stwarza mediacja 
  • pomaga zdobyć narzędzia mediacji możliwe do zastosowania w zróżnicowanych sytuacjach na rynku nieruchomości komercyjnych 
  • zapewnia wysoki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w obszarze mediacji.

Pełny program szkoleniowy składa się z 5 pełnych dni podzielonych na dwa osobne moduły. Celem szkolenia jest wsparcie kandydatów na mediatorów we wzmocnieniu ich umiejętności negocjacyjnych, stwarzając okazję do odbycia praktyki w zarządzaniu stronami konfliktu oraz stosowaniu technik unikania eskalacji sporu.

Moduł pierwszy: „Wprowadzenie do mediacji i rzecznictwo mediacji” obejmuje trzydniowe szkolenie z podstawowych zasad sztuki mediacji, umożliwiające rozwój i poszerzenie umiejętności mediacyjnych.

Moduł drugi to już właściwy program szkolenia na akredytowanego mediatora RICS. Daje uczestnikom możliwość wzięcia udziału w indywidualnych studiach przypadku w roli mediatora, przy współpracy z trenerem i w oparciu o feedback ze strony współuczestników szkolenia. Moduł kończy się złożeniem pracy pisemnej przez uczestników.

Pełne uczestnictwo w module pierwszym zapewnia uczestnikowi certyfikat z mediacji. Pomyślne ukończenie obu modułów daje akredytację RICS jako mediatora oraz prawo do wpisania nazwiska kandydata do rejestru akredytowanych mediatorów RICS.

Uzyskanie tytułu akredytowanego mediatora RICS jest sygnałem, że dana osoba uzyskała odpowiednie kwalifikacje na poziomie testu porównawczego. Aby z powodzeniem zaistnieć na rynku jako mediator i uzyskać dostęp do takich instytucji, jak panel prezydencki RICS (z zastrzeżeniem wakatów), dana osoba będzie jeszcze musiała dodać do formalnego szkolenia i kwalifikacji doświadczenie praktyczne, które zdobędzie poprzez obserwację innego mediatora w działaniu albo podejmując formalne terminowanie lub mentoring.

"ACRE Mediation to bardzo pomocny w przyswojeniu wiedzy potrzebnej do odniesienia sukcesu w egzaminach na mediatora akredytowanego RICS program szkoleniowy - interaktywny, praktyczny i metodyczny. To jeden z najbardziej intensywnych kursów, w których dotychczas brałam udział; porusza szeroki zakres tematów począwszy od zaprezentowania możliwych pozasądowych metod rozwiązywania sporów i podstaw mediacji aż po studia każdego z jej etapów. Wszystko to wraz z odgrywaniem ról w ramach konkretnych studiów przypadku, coachingiem i konstruktywną krytyką, opiniami zwrotnymi i dyskusjami w grupie." Kinga Barchoń, członek zarządu RICS w Polsce, Partner w PwC, akredytowany mediator RICS
Wykorzystanie mediacji w sporach z obszaru budownictwa i nieruchomości zyskuje na znaczeniu, jako metoda zapobiegania i rozwiązywania konfliktów związanych z nowymi projektami infrastrukturalnymi, planowaniem przestrzennym, budownictwem i kontraktami komercyjnymi. Odwołują się do niej zarówno władze publiczne, jak i prywatni inwestorzy, na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym, w celu znalezienia szybkiego i opłacalnego kosztowo rozwiązania sporów, będących ich udziałem, przy jednoczesnym przywróceniu zaufania między stronami.
"Kandydaci na mediatorów RICS pochodzą z różnych środowisk zawodowych i reprezentują różnorodne dziedziny związane z sektorem gruntów, budownictwa i nieruchomości, przedstawicieli władz lokalnych, prawników i instytucji rządowych. ACRE Mediation to nie tylko okazja do zdobycia teoretycznej wiedzy i praktycznych podstaw w obszarze mediacji, ale także możliwość nadania nowego impulsu karierze zawodowej. RICS ma ponad 40 lat doświadczenia w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Opracowane przez nas własne, innowacyjne podejście do mediacji znane jako ACRE™ (od pierwszych liter angielskich słów Analytical, Commercial, Restorative, Expert) to solidny i praktyczny proces, w którym mediatorzy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie aby pomóc stronom w osiągnięciu ugody. Akredytowani mediatorzy RICS przeszli intensywny program szkoleniowy i spełniają wymagania RICS w zakresie oceny kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Ponadto mediatorzy z rejestru RICS są nieustannie monitorowani przez RICS w celu zapewnienia, że spełniają wymogi Rady ds. Mediacji Cywilnych." Joanna Plaisant, country manager RICS w Polsce
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie mailem na adres jplaisant@rics.org najpóźniej do 20 grudnia. Szkolenie na mediatora RICS jest szkoleniem odpłatnym.

Więcej informacji

Dodatkowych informacji udziela:

Laura Lindberg
RICS Head of Media & Communications, Europe
t +32 2 739 42 27; e llindberg@rics.org