Skip to content
Zoek

Press release

29 JAN 2018

Strategisch Facility Management

RICS in Nederland publiceert vandaag een korte video over de impact die Facility Management kan hebben op de totale bedrijfsvoering en hoe de facility manager die strategische rol kan waarmaken.

Sander Halkes MRICS tipt de uitdagingen aan waar het Facility Management nu voor staat volgens het RICS IFMA rapport ‘Raising the Bar: From Operational Excellence to Strategic Impact in FM’. Volgens Halkes is daarop maar één antwoord mogelijk: Professionalisering. 

De video is te zien op: http://bit.ly/2EkcXyy 

Wat RICS kan betekenen voor FM Professionals is te vinden op: http://bit.ly/2E4THoI

Het rapport Raising the Bar is te vinden op:

(http://www.rics.org/Documents/Raising_the_Bar_3_Full_Report_240317_IC.pdf

Vertrouwen door professionele standaarden

RICS is een wereldwijde professionele organisatie. Wij ontwikkelen en handhaven de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in het taxeren, ontwikkelen en managen van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur. Onze naam staat voor de voortdurende ontwikkeling van standaarden die zorgen voor vertrouwen op de markten en een positieve verandering in zowel stedelijke als landelijke gebieden.

Voor meer informatie, niet voor publicatie

Contact:

• Rainmaker Strategische Communicatie, Ton de Roo

M: 06 55 385 818 - E: ton@rainmakercommunicatie.nl

• RICS Nederland, Ed Nypels

M: 06 11 956 302 - E: enypels@rics.org