Skip to content
Zoek

Press release

18 JUN 2018

Zielone światło dla pilotażowego programu ‘energooszczędnej hipoteki’

14 czerwca zainaugurowany został oficjalnie Pilotażowy Program „Energooszczędnej Hipoteki” projektu EeMAP (z ang. Energy efficiency Mortgage Action Plan), planu działania na rzecz kredytów hipotecznych finansujących energooszczędne nieruchomości mieszkaniowe. Udział banków w programie zmienia m.in. standardy pracy rzeczoznawców majątkowych w procesie wyceny nieruchomości.

Na potrzebę wprowadzenia standardów ujednoliconej europejskiej „energooszczędnej hipoteki” (kredytu hipotecznego), która zachęcałaby właścicieli nieruchomości do działań zwiększających ich efektywność energetyczną lub do nabywania takich nieruchomości z wykorzystaniem preferencyjnych warunków finansowania (preferencyjne oprocentowanie i/lub zwiększona wartość kredytu hipotecznego), wskazuje Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020. 

Projekt został podzielny na trzy części. Pierwsza odnosi się do instytucji kredytowych(„zarządzanie finansami”), druga do instytucji zajmujących się efektywnością energetyczną („zarządzanie oszczędnością energii”), a trzecia to wytyczne dla rzeczoznawców („zarządzanie wartością nieruchomości”).

W ramach Programu Pilotażowego eksperci z tych trzech sektorów będą mieli za zadanie przetestowanie wytycznych projektu EeMAP w środowisku operacyjnym. Dla banków będzie to oznaczało określenie warunków udzielania na preferencyjnych warunkach kredytów hipotecznych na projekty energooszczędne, co będzie wpływało na profil ryzyka kredytobiorcy. Ocena ryzyka powinna być połączona z oceną wpływu takiego energooszczędnego projektu na uzyskaną charakterystykę energetyczną nieruchomości i na jej wartość (pod kątem zabezpieczenia kredytu). Preferencyjne warunki kredytowania powinny także zachęcać konsumentów do stałego inwestowania w celu uzyskiwania stopniowej poprawy charakterystyki energetycznej nieruchomości.

W ramach Programu EeMAP przewiduje się udzielanie przez banki preferencyjnych kredytów hipotecznych, które będą finansowały nabycie, remont (termomodernizacja) nieruchomości mieszkaniowych spełniających standardy efektywności energetycznej. Kredyt hipoteczny ma być udzielany z premią (obniżenie oprocentowania) za uzyskanie odpowiedniego efektu energetycznego (oszczędności). System, jak na razie, zakłada premiowanie wyłącznie kredytobiorcy.

Uzyskanie efektu energooszczędności nie jest możliwe bez udziału i wsparcia ze strony ekspertów od efektywności energetycznej na etapie projektowania nieruchomości, przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, a także samej eksploatacji przez użytkownika. Udział takiego eksperta ma być pomocny w udokumentowaniu przewidywanych i rzeczywiście osiąganych efektów oszczędności energetycznej. Udokumentowanie to ma istotne znaczenie dla banku, także w celu potwierdzenia udziału banku w finansowaniu proekologicznych inwestycji.

Udział banku w programie EeMAP będzie wymagał także wprowadzenia innych standardów pracy rzeczoznawców majątkowych współpracujących z bankami w procesie wyceny nieruchomości finansowanych z  wykorzystaniem preferencyjnych kredytów – wymagana będzie ocena efektywności energetycznej nieruchomości. Ocena, ale także gromadzenie danych historycznych, niezbędnych do udokumentowania rzeczywistych efektów.

"Inicjatywa na rzecz ‘’Zielonej Hipoteki’ to wyraźna odpowiedź na wezwanie do podjęcia konkretnych działań w celu wsparcia unii rynków kapitałowych, wzrostu gospodarczego, stabilności finansowej i agendy efektywności energetycznej. Spora liczba organizacji uczestniczących w programie pilotażowym reprezentuje łącznie 45% nieuregulowanych kredytów hipotecznych w Europie, co stanowi 21% europejskiego PKB. Masa krytyczna, jaką ci pionierzy stanowią, sygnalizuje gotowość rynku do działania i odgrywania kluczowej roli w realizacji planu działania Komisji Europejskiej na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu unijnej gospodarki poprzez projektowanie wspólnych, otwartych na uczestnictwo wielu podmiotów, najlepszych praktyk. Po wielu miesiącach przygotowań i szeroko zakrojonych konsultacji, projekt pilotażowy zapewni rzeczywisty feedback przedsiębiorstw odnośnie do wyzwań związanych z opracowaniem ustandaryzowanych ram finansowania efektywności energetycznej budynków. Inicjatywie tej poświęcono sporo wysiłku w wielu sektorach dlatego cieszymy się, że najwięksi europejscy kredytodawcy, działający pod różnymi jurysdykcjami, uznali znaczenie inicjatywy i zobowiązali się do jej przetestowania w praktyce." Luca Bertalot, Koordynator Inicjatywy na rzecz Energooszczędnej Hipoteki.
37 europejskich banków zobowiązało się wprowadzić do istniejących linii produktów i procesów ‘energooszczędną hipotekę’ w ramach pilotażu. Banki te dołączą do już uczestniczących w programie 23 innych organizacji wspierających, w tym RICS.

Przewiduje się, że program pilotażowy potrwa co najmniej dwa lata. Wnioski wyciągnięte w trakcie jego realizacji zostaną uwzględnione w wytycznych dla ‘energooszczędnych hipotek’, aby zoptymalizować ich doniosłość dla rynku, a tym samym proces wdrożenia i realizacji w przyszłości.

Lista banków i organizacji uczestniczących w Programie Pilotażowym

Banki

 1. ABN AMRO (NL)
 2. Argenta Bank (BE)
 3. AXA Bank (BE)
 4. Banca Monte dei Paschi di Siena, BMPS (IT)
 5. Banco BPM (IT)
 6. Belfius Bank & Verzekeringen (BE)
 7. Berlin Hyp AG (DE)
 8. BNP Paribas Fortis (BE)
 9. BNP Paribas (UK)
 10.  Groupe BPCE (FR)
 11.  BPER Banca (IT) 
 12.  Caisse des Dépôts Group (FR)
 13.  Caixa Geral de Depósitos, CGD (PT)
 14.  Caja Rural de Navarra (ES)
 15.  Compagnie de Financement Foncier (FR)
 16.  Crédit Agricole (IT) 
 17.  Crelan (BE)
 18.  Friulovest Banca (IT)
 19.  Garanti Bank (RO)
 20.  ING Belgium (BE) 
 21.  KBC Bank (BE)
 22.  Mortgage Society of Finland, Hypo (FI)
 23.  Münchener Hypothekenbank eG (DE)
 24.  Norddeutsche Landesbank, NORD/LB (DE)
 25.  Nordea Bank (SE) 
 26.  Nordea Eiendomskreditt (NO)
 27.  Nordea Kredit (DK)
 28.  Nordea Mortgage Bank (FI)
 29.  OP Mortgage Bank (FI)
 30.  Rabobank (NL)
 31.  Raiffeisen Bank (RO)
 32.  Société Générale (FR)
 33.  Société Générale (IT) 
 34.  Triodos Bank (BE)
 35.  Triodos Bank (ES)
 36.  Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI (ES)
 37.  Volksbank Alto Adige (IT)

Członkowie Rady Doradczej 

 1. European Commission
 2. European Investment Bank, EIB
 3. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD
 4. The World Bank 
 5. UNEP Finance Initiative 
 6. International Finance Corporation, IFC

Inne organizacje wspierające

 1. Alliance HQE –GBC France (FR)
 2. AmTrust International
 3. Cohispania (ES)
 4. Croatia Green Building Council, CGBC (HR)
 5. Dutch Green Building Council (NL)
 6. European Builders Confederation, EBC
 7. Finance Denmark, FIDA (DK)
 8. Flemish Construction Confederation, VCB (BE)
 9. German Sustainable Building Council, DGNB (DE)
 10.  Green Building Council España, GBCe (ES)
 11.  Green Building Council Finland, FIGBC (FI)
 12.  Green Building Council Italia, GBC (IT)
 13.  Irish Green Building Council, IGBC (IE)
 14.  Madrid City Council (ES)
 15.  Polish Green Building Council, PLGBC (PL)
 16.  Romania Green Building Council, RoGBC (RO)
 17.  Romanian Association of Banks, ARB (RO) 
 18.  S&P Global Ratings
 19.  Tinsa Group (ES)
 20.  UK Green Building Council, UKGBC (UK)
 21.  UK Regulated Covered Bond Council, UK RCBC (UK)
 22.  Union Professionnelle du Crédit/Febelfin (BE) 
 23.  Verband deutscher Pfandbriefbanken, vdp (DE)